Zoom

Ενεργοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης προσόντων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τους απόφοιτους Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
20/03/2014

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) αποτελεί το αρμόδιο όργανο εφαρμογής εθνικού συστήματος πιστοποίησης προσόντων.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., συγκαταλέγεται και η πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών (άρθρο 25 παρ. 5 του Ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 11 παρ. 8 του Ν. 4229/2014).

Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ., αφού λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, που διεξάγονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους. Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις αυτές, παράλληλα με το προβλεπόμενο Πτυχίο ή Δίπλωμα, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται από τη νομοθεσία για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων.

Το σύστημα πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. καθορίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών, όπου προβλέπονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ο χρόνος και η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, ο τύπος των χορηγούμενων τίτλων και βεβαιώσεων και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας.

Η Κ.Υ.Α. αυτή, όμως, δεν έχει ακόμα εκδοθεί, με αποτέλεσμα χιλιάδες νέοι κυρίως άνθρωποι να αδυνατούν να πιστοποιήσουν την κατάρτισή τους, ώστε να εργαστούν στην ειδικότητα στην οποία έχουν εκπαιδευτεί, καθώς και να συμμετέχουν στα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ.

Επιβάλλεται να επισημανθεί ότι πολλοί εκ των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και των Σ.Ε.Κ. επέλεξαν να εκπαιδευτούν στις συγκεκριμένες ειδικότητες, ακριβώς λόγω της αυξημένης ζήτησής τους στην αγορά εργασίας.

Παρά ταύτα, νέοι άνθρωποι αδυνατούν να εργαστούν στις ειδικότητές τους και μάλιστα σε μία περίοδο, κατά την οποία το ποσοστό ανεργίας που καταγράφεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανέρχεται στο 61,4% για τους νέους ηλικίας 15-24 ετών και στο 38,4% για τους νέους ηλικίας 25-34 ετών, ενώ για τις γυναίκες το γενικό ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 32,2% και για τους άνδρες στο 24,9%.

 Σημειωτέον ότι, πριν ακόμα την ψήφιση των ως άνω διατάξεων που έθεσαν το ισχύον πλαίσιο πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. ανέμεναν ήδη για ενάμιση περίπου έτος τη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης. Συνυπολογιζόμενου και του χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από την ψήφιση του Ν. 4186/2013 (Σεπτέμβριος 2013), οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. τείνουν πλέον να αναμένουν τις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για χρονικό διάστημα δύο περίπου ετών.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο Ν. 4229/2014 έχει προβλέψει ότι ειδικά για το 2014, οι εξετάσεις πιστοποίησης μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι δύο φορές, αντί της μίας φοράς κατ’ έτος, που προβλέπεται γενικά.

Τη στιγμή που χιλιάδες νέοι αγωνιούν για τις επαγγελματικές και παραγωγικές τους προοπτικές, σε ένα περιβάλλον δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας και μεγάλης ανεργίας, αποτελεί χρέος όλων μας να ληφθούν άμεσα οι πρωτοβουλίες, ώστε οι νέοι αυτοί άνθρωποι να απεγκλωβιστούν και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στο δικαίωμα της εργασίας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.- Προτίθενται να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να διενεργηθούν άμεσα οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. της χώρας;

2.– Ειδικότερα, προτίθενται να προβούν άμεσα στην έκδοση της προβλεπόμενης από το Ν. 4186/2013, όπως ισχύει, Κ.Υ.Α., ώστε να προβεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διεξαγωγή των εξετάσεων;

3.- Θα διενεργηθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης, κατά το τρέχον έτος, δύο φορές αντί για μία, όπως άλλωστε ορίζεται στο Ν. 4229/2014; Προτίθενται να γενικεύσουν την ειδική αυτή ρύθμιση, ώστε κάθε έτος να διεξάγονται οι εξετάσεις πιστοποίησης δύο φορές, αντί της μίας που προβλέπεται, λόγω των μεγάλου αριθμού των ενδιαφερόμενων;

4.- Για ποιους λόγους δεν έχουν πραγματοποιηθεί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. και ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να εξασφαλιστεί εφεξής η ομαλή και τακτή διενέργεια των εξετάσεων αυτών;

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014

Η ερωτώσα Βουλευτής

 

Φεβρωνία Πατριανάκου

Η απαντηση του Υπουργείου Οικονομικών.

Η απαντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευματων.

Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920