Zoom

Υποστελεχωμένα τα περιφερειακά ιατρεία του Νομού Λακωνίας

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
14/02/2013

Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα : «Υποστελεχωμένα τα περιφερειακά ιατρεία του Νομού Λακωνίας»

Με τη με αρ. πρωτ. 5719/10-01-2013 ερώτησή μου με το ίδιο ως άνω θέμα, που κατατέθηκε στη Βουλή στις 11-01-2013, σας είχα επισημάνει την άμεση ανάγκη να ληφθούν μέτρα, προκειμένου να ενισχυθούν με το απαιτούμενο ιατρικό δυναμικό τα υποστελεχωμένα περιφερειακά ιατρεία της Λακωνίας.

Είχα εστιάσει στην ανάγκη θέσπισης κινήτρων για την προσέλκυση γιατρών στα περιφερειακά ιατρεία, δεδομένου ότι ενώ προκηρύσσονται οι θέσεις, οι περισσότερες μένουν κενές, λόγω έλλειψης σχετικού ενδιαφέροντος.

Χαρακτηριστικά, είχα επικαλεστεί το γεγονός ότι στις από 09-01-2013 και 20-07-2012 προκηρύξεις του Υπουργείου, που αφορούσαν και τη στελέχωση περιφερειακών ιατρείων της Λακωνίας, από τις 38 συνολικά προβλεπόμενες θέσεις, οι 20 είχαν επαναπροκηρυχθεί επειδή δεν υπήρχε ενδιαφέρον για την κάλυψή τους.

Με το με αρ. πρωτ. 3360/06-02-2013 έγγραφό σας, μου απαντήσατε ότι στην από 09-01-2013 προκήρυξη έχουν συμπεριληφθεί όλες οι κενές θέσεις ιατρικού προσωπικού των περιφερειακών ιατρείων του Νομού και ότι αναμένονται τα αποτελέσματά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες μου, όμως, από τις 21 θέσεις γιατρών που είχαν προκηρυχθεί, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον μόλις για τις 2 από αυτές, με αποτέλεσμα, όπως φαίνεται, οι 19 να παραμένουν κενές, όπως άλλωστε είχε συμβεί και με προηγούμενες προκηρύξεις.

Συνεπώς, από μόνη την προκήρυξη των θέσεων, δεν είναι δυνατό να επιλυθεί το ζήτημα της υποστελέχωσης των περιφερειακών ιατρείων, αλλά απαιτείται, όπως άλλωστε είχα υπογραμμίσει με την ερώτησή μου, η θέσπιση κινήτρων για την προσέλκυση γιατρών.

Με το ως άνω έγγραφό σας, μου απαντήσατε ότι προβλέπεται μη οικονομικό πλεονέκτημα για τους γιατρούς που στελεχώνουν άγονα και δυσπρόσιτα περιφερειακά ιατρεία, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμα που αποκτούν, να δηλώσουν σειρά προτεραιότητας για τα επόμενα κομμάτια των ειδικοτήτων.

Το κίνητρο αυτό όμως, το οποίο σημειωτέον ότι αφορά μόνο τα άγονα και δυσπρόσιτα περιφερειακά ιατρεία, αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος μη επαρκές.

Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε, της αποδεδειγμένης δηλαδή δυσχέρειας στελέχωσης των περιφερειακών ιατρείων, σας είχα ζητήσει να με ενημερώσετε για την πρόθεσή σας να συμβάλλετε προς την ενεργοποίηση της δυνατότητας που παρέχει η παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 3421/2005, σύμφωνα με την οποία μπορεί να επιτραπεί η διάθεση σε περιφερειακά ιατρεία οπλιτών πτυχιούχων ιατρικής, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τετράμηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία.

Όσον αφορά ειδικά το θέμα του περιφερειακού ιατρείου Λογκανίκου, μου απαντήσατε ότι η Τοπική Κοινότητα Λογκανίκου είναι εξυπηρετούμενη από το περιφερειακό ιατρείο Γεωργιτσίου, στο οποίο η θέση του γιατρού είναι καλυμμένη.

Η Τοπική Κοινότητα Λογκανίκου, όμως, διαθέτει περιφερειακό ιατρείο και μάλιστα άγονο, το οποίο λειτουργεί μόνο 3 φορές την εβδομάδα, για το λόγο αυτό άλλωστε διαμαρτύρονταν και οι κάτοικοι της περιοχής, μέσω της επιστολής, την οποία είχα επικαλεστεί στην ως άνω ερώτησή μου.

Το δε περιφερειακό ιατρείο Γεωργιτσίου δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων του Λογκανίκου, όπως αυτές διαμορφώνονται λόγω της υπολειτουργίας του περιφερειακού ιατρείου της περιοχής τους, δεδομένου ότι δεν είναι καλυμμένη η θέση του γιατρού, η οποία άλλωστε περιλαμβάνεται και στην από 09-01-2013 προκήρυξη του Υπουργείου, υπό τον Κωδ. Φορέα 1651.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1.- Με ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να ενισχύσει άμεσα το ιατρικό δυναμικό των περιφερειακών ιατρείων του Νομού Λακωνίας ;

2.- Προτίθεται να θεσπίσει πρόσθετα κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα περιφερειακά ιατρεία ;

3.- Πόσες θέσεις γιατρών καλύφθηκαν, από τις 21 που συμπεριελήφθησαν στην από 09-01-2013 προκήρυξη, για τη στελέχωση περιφερειακών ιατρείων στη Λακωνία ;

4.- Προτίθεται να συμβάλλει προς την ενεργοποίηση της δυνατότητας που παρέχει η παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 3421/2005, σύμφωνα με την οποία μπορεί να επιτραπεί η διάθεση σε περιφερειακά ιατρεία οπλιτών πτυχιούχων ιατρικής, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τετράμηνη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία ;

5.- Εξηγείται στατιστικά και βάσει της εμπειρίας του Υπουργείου η μη εκδήλωση ενδιαφέροντος κάλυψης των θέσεων γιατρών των περιφερειακών ιατρείων του Νομού Λακωνίας ;

6.- Ποια είναι τα συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τους άλλους Νομούς της Πελοποννήσου, αναλυτικά, δηλαδή, οι καλυμμένες θέσεις περιφερειακών ιατρείων / σύνολο περιφερειακών ιατρείων ανά Νομό ;

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013

Η ερωτώσα Βουλευτής

Φεβρωνία Πατριανάκου

Μέσο-Μέρος: 
Κατηγορία Θέματος: 
Περίοδος: 
Είδος: 
Πολιτικές: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920