Zoom

Οι δράσεις που προτείνει η Φεβρωνία Πατριανάκου για την προστασία των ηλικιωμένων από την εγκληματικότητα θα εξεταστούν από τα αρμόδια Υπουργεία

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
18/09/2013

Δελτίο Τύπου

Σπάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Οι δράσεις που προτείνει η Φεβρωνία Πατριανάκου για την προστασία των ηλικιωμένων από την εγκληματικότητα θα εξεταστούν από τα αρμόδια Υπουργεία

 

Με ερώτησή της στη Βουλή, η Φεβρωνία Πατριανάκου είχε αναδείξει το φαινόμενο της εντεινόμενης, σε συχνότητα και σε βαναυσότητα, εγκληματικότητας σε βάρος των ηλικιωμένων. Λόγω των ανησυχητικών διαστάσεων που λαμβάνει το φαινόμενο αυτό τόσο στη Λακωνία όσο και στο σύνολο της χώρας, η Βουλευτής είχε θέσει προς τους αρμόδιους Υπουργούς αναλυτικά ερωτήματα και είχε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ανάπτυξη στοχευμένων προστατευτικών μηχανισμών, σε τοπικό επίπεδο, με αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς της αστυνόμευσης και της κοινωνικής πρόνοιας.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας απάντησε στη Βουλευτή Λακωνίας ότι στο Υπουργείο συστήθηκε Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.), για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.), τα οποία έχουν προβλεφθεί νομοθετικά με σκοπό την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής και αποκεντρωμένης αντεγκληματικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών.

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες προτάσεις της Φεβρωνίας Πατριανάκου, ο Υπουργός ενημέρωσε ότι θα εξεταστούν και θα ρυθμιστούν στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του δομικού σχήματος και του λειτουργικού πλαισίου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Απαντώντας δε σε ειδικότερο ερώτημα της Βουλευτού, το οποίο είχε θέσει και πάλι με την ερώτησή της αυτή, σχετικά με την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό της Α.Δ. Λακωνίας, ο Υπουργός παρείχε στοιχεία για την προκήρυξη και κάλυψη θέσεων αστυνομικού προσωπικού για το 2013 στην εν λόγω Αστυνομική Διεύθυνση.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπος Αθανασίου απάντησε σε συγκεκριμένο ερώτημα της Βουλευτού, που αφορούσε την τροποποίηση και συμπλήρωση της διάταξης του άρθρου 79 του Ποινικού Κώδικα, ώστε να προβλέπεται αυστηρότερη αντιμετώπιση όχι μόνο των δραστών κάθε είδους «ρατσιστικών» επιθέσεων, αλλά και των δραστών εγκληματικών ενεργειών κατά ηλικιωμένων που στοχοποιούνται λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους και της συνακόλουθης περιορισμένης ή πλήρους αδυναμίας αντίδρασής τους.

Ο Υπουργός ενημέρωσε τη Βουλευτή ότι το ζήτημα θα τεθεί υπ’ όψιν της επιτροπής που θα εισηγηθεί το σχέδιο του νέου Ποινικού Κώδικα. Η επιτροπή αυτή θα συσταθεί με σχετική Υπουργική Απόφαση, η οποία αναμένεται σύντομα.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ιωάννης Μιχελάκης απάντησε στη Βουλευτή για το ρόλο των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) στο ζήτημα της ανάγκης ανάπτυξης μηχανισμών, σε τοπικό επίπεδο, για την προστασία των ηλικιωμένων από τη σε βάρος τους εγκληματικότητα. Τα ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ. συγκροτούνται και λειτουργούν με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και έργο τους είναι η καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στην περιφέρεια του Δήμου που λειτουργούν, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ενημέρωσης της κοινής γνώμης και ο συντονισμός και η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης.

Περίοδος: 
Είδος: 
Δήμος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920