Zoom

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ-ΓΥΘΕΙΟΥ

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
21/11/2012
Δελτίο Τύπου

Σπάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Θέμα : «Σχετικά με την αναγκαιότητα του έργου αναβάθμισης της εθνικής οδού Σπάρτης - Γυθείου»

Η Βουλευτής Λακωνίας κ. Φεβρωνία Πατριανάκου κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης της μελέτης και ταχείας δρομολόγησης του έργου αναβάθμισης της εθνικής οδού Σπάρτης – Γυθείου, δεδομένου ότι πρόκειται για έργο πνοής για τη Λακωνία.

Το συγκεκριμένο έργο θα εξασφαλίσει τη λειτουργικότητα, τη σκοπιμότητα και τη διασύνδεση των δύο ζωτικών για την ανάπτυξη του Νομού έργων, δηλαδή της σύνδεσης της Σπάρτης με σύγχρονο αυτοκινητόδρομο και της αναβάθμισης του λιμένα του Γυθείου.  

Επισημαίνει ότι ο υφιστάμενος οδικός άξονας αποτελεί αντιαναπτυξιακό παράγοντα για την οικονομία του Νομού, δεδομένου ότι μακράν απέχει από το να χαρακτηρίζεται ως εθνικός, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και κακοσυντηρημένος.

Τονίζει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του συγκεκριμένου έργου, καθώς και τη συμβολή του στην τόνωση της τουριστικής κίνησης της Λακωνίας, ιδίως εν όψει των εργασιών επέκτασης του λιμένα του Γυθείου, ο οποίος θα αποτελεί πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Λακωνία αλλά για το σύνολο της Πελοποννήσου.

Επισημαίνει, επίσης, ότι η υλοποίηση του έργου αυτού θα εξασφαλίσει ασφάλεια, ταχύτητα αλλά και μείωση του κόστους των μετακινήσεων, συνεισφέροντας περαιτέρω και στη διευκόλυνση της διακίνησης αγροκτηνοτροφικών προϊόντων και εμπορευμάτων.

Ζητά δε να ενημερωθεί από τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με το σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, λαμβανομένης υπόψη της αναγκαιότητάς του, καθώς και για το κόστος της μελέτης και της κατασκευής του.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της Βουλευτού έχει ως εξής :

Αποτελεί έργο πνοής για τη Λακωνία η σύνδεση της Σπάρτης με σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, καθώς και η αναβάθμιση του λιμένα Γυθείου, που ήδη έχει αρχίσει να εκτελείται.

Για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας, της σκοπιμότητας και της διασύνδεσης των δύο ζωτικών για την ανάπτυξη της Λακωνίας έργων απαιτείται η άμεση και ταχεία δρομολόγηση της αναβάθμισης της εθνικής οδού Σπάρτης – Γυθείου.

Ο υφιστάμενος οδικός άξονας μακράν απέχει από το να χαρακτηρίζεται ως εθνικός, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, κακοσυντηρημένος και αποτελεί αντιαναπτυξιακό παράγοντα για την οικονομία του Νομού.

Επομένως, το έργο της αναβάθμισης, βελτίωσης και τμηματικής ανακατασκευής της υφιστάμενης εθνικής οδού Σπάρτης – Γυθείου αποτελεί πρωτίστης σημασίας αναπτυξιακό έργο για το Νομό Λακωνίας. Διότι :

  • Θα συμβάλλει σημαντικά στην τόνωση της τουριστικής κίνησης της Λακωνίας και μάλιστα εν όψει της έναρξης εργασιών επέκτασης του προσήνεμου μόλου του λιμένα του Γυθείου για την εξασφάλιση της δυνατότητας προσάραξης μεγαλύτερων και περισσότερων πλοίων.
  • Θα εξασφαλίσει την ταχεία και ασφαλή μετάβαση επιβατών και εμπορευμάτων προς και από το λιμένα του Γυθείου, ο οποίος θα αποτελεί πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Λακωνία αλλά και για το σύνολο της Πελοποννήσου, συνεισφέροντας συνεπώς συνδυαστικά και στις θαλάσσιες μεταφορές προς και από τη νότια και νησιωτική χώρα.
  • Θα δημιουργήσει τις ζητούμενες συνθήκες ασφαλών μετακινήσεων, δεδομένου ότι θα αποκαταστήσει τα σοβαρά προβλήματα της υφιστάμενης εθνικής οδού, που οφείλονται κυρίως στα δυσμενή γεωμετρικά χαρακτηριστικά της, αλλά και στην έλλειψη σχεδιασμένων ισόπεδων κόμβων, καθώς και προστατευτικών για τα διερχόμενα ζώα, που αποτελούν συνθήκες συχνών ατυχημάτων.
  • Θα εξασφαλίσει την ομαλοποίηση της προβληματικής σήμερα κυκλοφορίας των διερχόμενων οχημάτων, τα οποία θα μπορούν πλέον να καλύπτουν τη συγκεκριμένη διαδρομή με μεγαλύτερη ταχύτητα και συνεπώς και με μικρότερο κόστος.
  • Θα διευκολύνει τη διακίνηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, αλλά και γενικότερα εμπορευμάτων τόσο στο εσωτερικό του Νομού όσο και ευρύτερα στην Πελοπόννησο, συμβάλλοντας στην τόνωση της αγροκτηνοτροφικής και εμπορικής δραστηριότητας.

            Επιβάλλεται να τονιστεί ότι το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης του 2008, ως έργο που συμβάλλει στην άρση των ασυνεχειών του οδικού δικτύου και στην πύκνωση του βασικού οδικού συστήματος της χώρας.

            Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1.- Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μελέτης του έργου για την αναβάθμιση της υφιστάμενης εθνικής οδού Σπάρτης – Γυθείου ;

2.- Ποιο είναι το προϋπολογιζόμενο συνολικό κόστος μελέτης και κατασκευής του συγκεκριμένου έργου ;

3.- Ποιος είναι συγκεκριμένα ο σχεδιασμός υλοποίησης του έργου αυτού, λαμβανομένων υπόψη του πλήθους και του εύρους των θετικών επιδράσεών του, καθώς και της αναγκαιότητάς του ;

Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920