Zoom

Επέκταση του συστήματος φυσικού αερίου στη Λακωνία

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
29/04/2014

Υλοποιώντας την ενεργειακή πολιτική για το φυσικό αέριο, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) κατασκευάζει ήδη τον αγωγό υψηλής πίεσης που θα συνδέει το Ε.Σ.Μ.Φ.Α. (Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου) από το σταθμό στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας μέχρι το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Ο αγωγός θα διέρχεται από την ευρύτερη περιοχή των πόλεων της Κορίνθου, του Άργους, του Ναυπλίου, της Τρίπολης και της Μεγαλόπολης, ενώ τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία του έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπουν τη μελλοντική επέκτασή του στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, με πλήρη κάλυψη με φυσικό αέριο των αναγκών των αστικών, γεωργικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών καταναλωτών.

Ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. έχει εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας για την επέκταση του Ε.Σ.Φ.Α. (Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου) στη Λακωνία, με εκτιμώμενο ύψος επένδυσης το ποσό των 17,4 εκ. ευρώ, το οποίο, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη αυτή, προκαλεί αύξηση της Μέσης Χρέωσης Χρήσης του Ε.Σ.Φ.Α.

Σύμφωνα με τη με αριθμό 594/2012 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΦΕΚ 2093/Β/05-07-2012), για την αξιολόγηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας κάθε νέου έργου σύνδεσης, υπολογίζεται η επίπτωση που έχει η υλοποίησή του στη Μέση Χρέωση Χρήσης Ε.Σ.Φ.Α. Αν με την ένταξη του νέου έργου δεν προκαλείται αύξηση της Μέσης Χρέωσης, τότε το έργο νοείται ως οικονομικά αποτελεσματικό.

Βέβαια, είναι προφανές ότι η βιωσιμότητα ενός αναπτυξιακού έργου δεν μπορεί παρά να κρίνεται βάσει της ευρύτερης δυναμικής του και των κριτηρίων της βιώσιμης ανάπτυξης. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί έναν μείζονος στρατηγικής σημασίας στόχο και έχει βασικές διαστάσεις την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική ευημερία.

Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, το φυσικό αέριο θεωρείται το λιγότερο ρυπογόνο συμβατικό καύσιμο και η καύση του, σε υποκατάσταση των άλλων καυσίμων, συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο έργο να είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση, που συνεπάγεται άλλωστε και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, αυξήθηκε υπέρμετρα η χρήση καυσόξυλων, καυστήρων ξύλου και ξυλοσομπών, ως μέσων θέρμανσης, με αποτέλεσμα την έκλυση στην ατμόσφαιρα αιωρούμενων μικροσωματιδίων, με σοβαρότατες ρυπογόνες συνέπειες για την ατμόσφαιρα και συνακόλουθη περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Όσον αφορά την οικονομική ευημερία, το φυσικό αέριο αποτελεί οικονομικότερη και συμφερότερη επιλογή σε σχέση με τις συμβατικές μορφές ενέργειας, τόσο για οικιακή όσο και για επαγγελματική χρήση. Συνεπώς η επέκταση του δικτύου στη Λακωνία αφενός θα ανακουφίσει οικονομικά τους οικιακούς χρήστες και αφετέρου θα ενισχύσει τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα προϊόντων και υπηρεσιών και κατ’ επέκταση στην οικονομική ευημερία του τόπου.

Λαμβανομένου δε υπ’ όψιν ότι πρόκειται για ένα Νομό, με μοναδικό τουριστικό προϊόν, με ισχυρή πρωτογενή και μεταποιητική δραστηριότητα και αρδεύσιμη έκταση χιλιάδων στρεμμάτων, είναι αυτονόητο ότι το έργο της επέκτασης του Ε.Σ.Φ.Α. θα προσδώσει αφενός σημαντική αναπτυξιακή δυναμική στη Λακωνία και αφετέρου συνεπακόλουθα οφέλη στον Διαχειριστή.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.- Προτίθεται να επεκτείνει το σύστημα φυσικού αερίου στη Λακωνία και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;

2.- Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για την τεχνοοικονομική βιωσιμότητα της επέκτασης του Ε.Σ.Φ.Α. στη Λακωνία, ποια τα κριτήρια αξιολόγησης και πώς εφαρμόστηκαν εν προκειμένω;

3.- Υπάρχουν παράμετροι οικονομικής βιωσιμότητας της συγκεκριμένης επέκτασης και εάν ναι, ποιες είναι αυτές;

4.- Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας αξιολόγησης του έργου για τη βιωσιμότητά του;

5.- Στη μελέτη βιωσιμότητας ελήφθησαν υπ’ όψιν οι δυνατότητες σύνδεσης με παροχή φυσικού αερίου των εγκαταστάσεων του ΚΕΕΜ Σπάρτης (του μεγαλύτερου εν ενεργεία στρατοπέδου στην Πελοπόννησο), του Νοσοκομείου Λακωνίας, των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, των εργοστασίων, των θερμοκηπίων και άλλων εγκαταστάσεων;

Αθήνα, 29 Απριλίου 2014

Η ερωτώσα Βουλευτής

 

Φεβρωνία Πατριανάκου

 

Η απαντηση του Υπουργείου.

Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 
Δήμος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920