Zoom

Εξασφάλιση δωρεάν μεταφοράς για τους μαθητές των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των ΕΠΑΛ

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
10/09/2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

1.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2.- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3.- ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

4.- ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα : «Εξασφάλιση δωρεάν μεταφοράς για τους μαθητές των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των ΕΠΑΛ»

Με τη με αριθμό 24001/11-06-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1449/2013) καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της μεταφοράς από τις Περιφέρειες των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των δημοσίων σχολείων.

Ως τρόποι μεταφοράς ορίστηκαν η δημόσια αστική και υπεραστική ή δημοτική συγκοινωνία, τα ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων, καθώς και κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης μετά από σύναψη αντίστοιχης δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών. Το κριτήριο για τη δωρεάν μεταφορά των μαθητών είναι η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ της κατοικίας τους και της σχολικής μονάδας (άρθρο 1 παρ. 1 ΚΥΑ).

Πέραν όμως του κριτηρίου αυτού, ειδικά για τους μαθητές των μουσικών και καλλιτεχνικών Σχολείων, καθώς και των ΕΠΑΛ, προβλέπεται και μία επιπλέον προϋπόθεση, προκειμένου να δικαιούνται της δωρεάν μεταφοράς και συγκεκριμένα απαιτείται η απόσταση από τη σχολική μονάδα μέχρι και την κατοικία τους να μην υπερβαίνει τα 20 χλμ (άρθρο 1 παρ 4 ΚΥΑ).

            Η δυσμενέστατη αυτή πρόβλεψη παραγνωρίζει τα προφανή. Συγκεκριμένα:

  • Σε κανένα Νομό της χώρας δεν λειτουργούν περισσότερα του ενός μουσικά σχολεία, πλην της Αττικής όπου λειτουργούν τέσσερα, ενώ υπάρχουν πολλοί νομοί στους οποίους δεν λειτουργεί κανένα.
  • Ο αριθμός των δημοσίων ΕΠΑΛ που λειτουργούν στη χώρα είναι περιορισμένος.
  • Τα καλλιτεχνικά σχολεία που λειτουργούν στη χώρα είναι μόλις τέσσερα, εκ των οποίων ένα στον Γέρακα Αττικής, δύο στη Θεσσαλονίκη και ένα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Με τα δεδομένα αυτά είναι αυτονόητο ότι η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών των μουσικών σχολείων της χώρας, καθώς και σημαντικός αριθμός των μαθητών των ΕΠΑΛ, θα κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων από τις σχολικές τους μονάδες, με συνέπεια τον αποκλεισμό τους από τη δωρεάν μεταφορά μέσω δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.

Όσον αφορά τη Λακωνία, λειτουργεί ένα Μουσικό Σχολείο, στη Σπάρτη και τέσσερα ΕΠΑΛ, στο Γύθειο, στη Νεάπολη Βοιών, στους Μολάους και στη Σπάρτη. Βάσει των δεδομένων αυτών και αναλογιζομένων των μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων, είναι οφθαλμοφανές ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των μαθητών των σχολικών αυτών μονάδων του Νομού αποκλείεται από τη δωρεάν μεταφορά μέσω δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις -τόσο στη Λακωνία όσο και στο σύνολο της χώρας- η ταλαιπωρία και το κόστος της καθημερινής μετάβασης των μαθητών από την κατοικία τους στα σχολεία και αντίστροφα, λειτουργούν πολλές φορές αποτρεπτικά για την επιλογή των συγκεκριμένων γνωστικών κατευθύνσεων.

Συγκεκριμένα, οι μαθητές πρέπει να μεταβαίνουν καθημερινά από την κατοικία τους σε συγκεκριμένα σημεία, που απέχουν λιγότερο από 20 χλμ από τη σχολική μονάδα, προκειμένου από εκεί να μετεπιβιβαστούν στα προβλεπόμενα κατά περίπτωση μέσα δωρεάν μεταφοράς.

Στα σημεία αυτά οι μαθητές μεταβαίνουν κατ’ ανάγκη είτε με το αυτοκίνητο της οικογένειάς τους είτε με τη δημόσια συγκοινωνία. Στην πρώτη περίπτωση –αλλά και στη δεύτερη αναλόγως της ηλικίας των παιδιών- υποχρεούνται οι γονείς να μεταφέρουν ή να συνοδεύουν τα παιδιά τους, ενώ σε καμία περίπτωση δεν καλύπτεται το κόστος μεταφοράς.

Όσον αφορά δε ειδικά τη δημόσια συγκοινωνία, πρέπει να σημειωθεί ότι τα δρομολόγια δεν συμβαδίζουν με τα σχολικά ωράρια, ότι απαιτείται πολλές φορές εναλλαγή περισσότερων μέσων μεταφοράς τα οποία δεν συνδυάζονται χρονικά, καθώς και πεζοπορία υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες για τη μετάβαση από τη μία στάση επιβίβασης στην άλλη. Σημειωτέον δε ότι όλη αυτή την ταλαιπωρία την αντιμετωπίζουν οι μαθητές των μουσικών σχολείων μεταφέροντας και τα μουσικά όργανα που έχουν επιλέξει.

Στις 05-09-2014 κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών, που περιλαμβάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις στην ΚΥΑ 24001/2013. Συγκεκριμένα, προβλέπει, υπό προϋποθέσεις, δυνατότητα παρέκκλισης από τις χιλιομετρικές αποστάσεις που τίθενται με την εν λόγω ΚΥΑ, για τη μεταφορά μαθητών στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η αναγκαιότητα των παρεκκλίσεων από τις χιλιομετρικές αποστάσεις έγκειται στις μεγάλες αποστάσεις που παρατηρούνται μεταξύ των σχολείων και των οδών από τις οποίες διέρχεται η δημόσια συγκοινωνία, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην ανάγκη λήψης μέριμνας, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά όλων των μαθητών των απομακρυσμένων περιοχών στα σχολεία.

Πρόκειται δηλαδή για το ίδιο σκεπτικό, στο οποίο βασίζεται και η ανάγκη δωρεάν μεταφοράς των μαθητών των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των ΕΠΑΛ, σε όλη τη χώρα. Παρ’ όλα αυτά, όμως, η τροπολογία δεν περιλαμβάνει πρόνοια για τους μαθητές αυτούς, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να τυγχάνουν δυσμενούς μεταχείρισης στο θέμα των μετακινήσεών τους.

            Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθενται να αναλάβουν την απαιτούμενη νομοθετική πρωτοβουλία για την τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να εξασφαλιστεί η δωρεάν μεταφορά των μαθητών των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των ΕΠΑΛ, χωρίς τον περιορισμό των 20 χιλιομέτρων και με όλα τα προβλεπόμενα μέσα μεταφοράς;  

            Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014

            Η ερωτώσα Βουλευτής

 

            Φεβρωνία Πατριανάκου

Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920