Zoom

Στοιχεία φοίτησης των μαθητών ΡΟΜΑ στις σχολικές μονάδες της Λακωνίας και διορθωτική παρέμβαση στη διαδικασία πληρωμής της προβλεπόμενης εισοδηματικής ενίσχυσης

Εκτυπώσιμη μορφήSend by email
11/04/2014

Στη με αρ. πρωτ. 5569/08-01-2013 ερώτησή μου με θέμα «Οι ανησυχητικές επιπτώσεις της παραβατικότητας των ΡΟΜΑ» είχα επισημάνει, μεταξύ άλλων, ότι επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί η αδυναμία των θεσμών εκπαίδευσης να ελέγξουν αν τα ανήλικα παιδιά των ΡΟΜΑ σε ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης παρακολουθούν πραγματικά και συστηματικά τη δημόσια εκπαίδευση, όταν μάλιστα έχει θεσπιστεί ετήσιο επίδομα 300 € για κάθε παιδί-μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης των οικογενειών εκείνων, που το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 €.

Στη με αρ. πρωτ. 1241/13-06-2013 σχετική συμπληρωματική απάντηση του (τότε) Υπουργού Εσωτερικών επισυνάπτεται και το με αρ. πρωτ. 316/15-01-2013 έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, με θέμα τα στοιχεία φοίτησης μαθητών ΡΟΜΑ στην υποχρεωτική Δημόσια Εκπαίδευση στη Λακωνία.

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, παρατηρείται ότι από την εφαρμογή της υπ’ αρ. 2/46354/0026/20-07-2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών («Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα»), μειώθηκαν οι περιπτώσεις διακοπής φοίτησης μαθητών ΡΟΜΑ κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, καθώς το επίδομα δίνεται μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη κατά τα οποία εφαρμοζόταν η υπ’ αρ. 2/37645/0020/08-07-2002 ΚΥΑ, με την οποία οριζόταν ότι η πληρωμή του επιδόματος θα γίνεται στην αρχή του διδακτικού έτους.

Με το ίδιο ως άνω έγγραφο προτείνεται να είναι προαπαιτούμενη για τη χορήγηση του επιδόματος η βεβαίωση φοίτησης και όχι απλά η βεβαίωση εγγραφής στη σχολική μονάδα.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι όσον αφορά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Λακωνίας, στο σύστημα καταγραφής SURVEY έχουν καταγραφεί 10 μαθητές στο Γυμνάσιο Σκάλας που δεν φοιτούν αλλά επανεγγράφονται αυτεπάγγελτα, ενώ παρατηρείται αδυναμία ελέγχου των λόγων μη φοίτησής τους λόγω αδυναμίας εντοπισμού της μόνιμης κατοικίας τους.

Με δεδομένο ότι οι όποιες παρεμβάσεις οφείλουν να κινούνται προς τον σκοπό της πραγματικής φοίτησης των μαθητών ΡΟΜΑ τουλάχιστον στις σχολικές μονάδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, απαιτείται να γίνουν οι επιβεβλημένες διορθωτικές ενέργειες, ώστε να εξασφαλίζεται η ουσιαστική και συστηματική εκπαίδευσή τους και το εν λόγω επίδομα να αποτελεί πραγματικό βοήθημα και όχι κίνητρο για πλασματική φοίτηση.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.- Ποια είναι τα διαθέσιμα στοιχεία για τον αριθμό μαθητών ΡΟΜΑ που φοίτησαν στις σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης στη Λακωνία, κατά το σχολικό έτος 2012-2013, σε σχέση με τον αριθμό των δικαιούχων ΡΟΜΑ στους οποίους καταβλήθηκε η προβλεπόμενη εισοδηματική ενίσχυση; Ποια είναι τα αντίστοιχα στοιχεία για την τελευταία πενταετία; Υπάρχουν στοιχεία για το τρέχον σχολικό έτος;

2.- Προτίθενται να προβούν στις απαιτούμενες παρεμβάσεις, ώστε να απαιτείται η βεβαίωση φοίτησης και όχι απλά η βεβαίωση εγγραφής στη σχολική μονάδα, προκειμένου να χορηγηθεί η προβλεπόμενη εισοδηματική ενίσχυση των οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα;

3.- Πόσοι μαθητές συμμετείχαν, κατά το σχολικό έτος 2012-2013, στο πρόγραμμα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας της Πράξης «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που υλοποιείται στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας και το οποίο, σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή Π. και Δ. Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, δύναται να συμπεριλάβει και μαθητές ΡΟΜΑ; Πόσοι μαθητές από αυτούς που συμμετείχαν είναι ΡΟΜΑ; Υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία για το τρέχον σχολικό έτος;

4.- Όσον αφορά το ως άνω πρόγραμμα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, ποια είναι η διάρκειά του, ποιος ο αριθμός του εκπαιδευτικού προσωπικού και ποια η αξιολόγηση του προγράμματος;

5.- Πώς προτίθενται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των μαθητών ΡΟΜΑ που επανεγγράφονται στις σχολικές μονάδες, χωρίς όμως να φοιτούν σε αυτές και την αδυναμία ελέγχου των λόγων μη φοίτησης επειδή π.χ. δεν μπορεί να εντοπιστεί η μόνιμη κατοικία τους;

            Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

            Η ερωτώσα Βουλευτής

 

            Φεβρωνία Πατριανάκου

 

Η απαντηση του Υπουργείου Οικονομικων

Η απαντηση του Υπουργείου Παιδειας και Θρησκευματων

 

Μέσο-Μέρος: 
Περίοδος: 
Είδος: 

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου


email: info@patrianakou.gr
Γραφείο Σπάρτης:
Κλεάρχου 50 & Τριακοσίων,
ΤΚ 23100 Σπάρτη,
Τηλ: 27310 82040
Fax: 27310 82920